Januar - 2015
N P T S č P S
  01 02 03
04 05 06 07 08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31

Predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost


19.01.15

V SOS smo prejeli Odpri datotekopredlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD). Uredba CLLD določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenije in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Programom razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, Operativnim programom Evropske kohezijske politike v obdobju v obdobju 2014-2020 in Operativnim programom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014-2020 ter določa vrste podukrepov pristopa CLLD, ki bodo predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Uredba CLLD določa tudi pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, meril za izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti ter finančne določbe za izvajanje posameznih podukrepov. 


<- Nazaj na stran: Arhiv novic
© 2008 - Skupnost Občin Slovenije. Vse pravice pridržane. O avtorjih