Januar - 2015
N P T S č P S
  01 02 03
04 05 06 07 08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31

Poročilo 22. seje Predsedstva SOS


15.01.15

V sredo, 14.1.2015, je v prostorih Austria trend hotela v Ljubljani, potekala 22. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Osrednji del seje je bila izmenjava stališč in pogledov do preteklih pogajanj za višino povprečnine in interventnih ukrepov, ki naj bi občinskim proračunom prinesli prihranek na odhodkovnem nivoju. 

Predsedstva SOS so se poleg županj in županov udeležili še dr. Boštjan Brezovnik in dr. Žan Jan Oplotnik, strokovnjaka za lokalno samoupravo in finance, ter s strani Ministrstva za javno upravo g. Andrej Čokert in ga. Vesna Juvan Gotovac iz Službe za lokalno samoupravo.

Zbrane županje in župani so poudarili, da višina povprečnine iz katere v zadnjih pogajanjih izhaja Ministrstvo za finance, to je 494 € na prebivalca, ni osnovana na predpisani metodologiji in veljavni zakonodaji, pač pa je naključno izhodišče. Županje in župani so poudarili, da finančna sredstva občinam ne morejo biti predmet barantanja – so zakonsko predpisana ter natančno metodološko izračunana finančna sredstva, namenjena uresničevanju pravice državljank in državljanov do lokalne samouprave. In uresničevanje te pravice v vsem njenem obsegu in v skladu z vsemi zakonskimi določili mora finančno zagotoviti država. Ob tem so še dodatno opozorili, da pomeni nižanje sredstev za občine, zmanjševanje sredstev za potrebe občank in občanov. Nižja sredstva bodo ogrozila tako pomembne dejavnosti kot so npr. pomoč na domu, financiranje varnih hiš, materinskih domov, javnih kuhinj, kulturnih ustanov in dogodkov in številnih drugih, ki jih občine izvajajo za lokalno prebivalstvo. Županje in župani predsedstva Skupnosti občin Slovenije so sprejeli sklep, da je v tem trenutku edina sprejemljiva višina povprečnine, na katero bi bilo mogoče pristati, 536 evrov na prebivalca. V kolikor bi vladi uspelo dokazati, da je z spremembami zakonodaje možno na odhodkovni strani občin dejansko privarčevati sredstva in, ko bodo ti učinki dejansko vidni na občinskih proračunih, lahko Skupnost občin Slovenije pristane tudi na znižanje višine povprečnine.

Prav tako ne pristajajo na predlog Ministrstva za finance, da se za leto 2015 ukine solidarnostno izravnavo nad primerno porabo ter, da se občine odpovedo sredstvom za sofinanciranje investicij po 21. členu Zakona o financiranju občin (ZFO), saj so ta sredstva zakonsko zagotovljena in bi poseg vanje pomenil nespoštovanje načela zakonitosti. Predsedstvo je izpostavilo, da se s predlaganimi ukrepi ponovno išče le parcialne rešitve, ki v celoti ne bodo rešile finančnega položaja države. Toliko bolj pa bodo ukrepe občutile občanke in občani. Županje in župani Predsedstva Skupnosti občin Slovenije so napovedali, da bo skupnost vložila ustavno presojo, v kolikor bo Vlada RS enostransko uvedla napovedane ukrepe.

Predsedstvo SOS je prav tako sprejelo sklep o odprtju postopkov evidentiranja v organe SOS (Sekcijo mestnih občin, Sekcijo občin s sedežem upravnih enot, Sekcijo ostalih občin in 5- članski nadzorni odbor). Postopki evidentiranja se bodo tako odprli dne 15.1.2015.

Na seji se je predsedstvo seznanilo tudi z novico o izboru projekta OPENN (Osvoji politično enakost z novimi imeni), ki ga je SOS skupaj s partnerji, prijavila v mesecu februarju 2014 na razpis Norveškega mehanizma. Projekt OPENN se bo začel izvajati v mesecu januarju 2015 in se bo zaključil meseca marca 2016.


<- Nazaj na stran: Skupnost občin Slovenije
© 2008 - Skupnost Občin Slovenije. Vse pravice pridržane. O avtorjih