Januar - 2015
N P T S č P S
  01 02 03
04 05 06 07 08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31

Ob zaključku projekta »Lokalna Partnerstva – pot do uspešnega zaposlovanja v Sloveniji« smo pripravili Zbornik prispevkov, predstavljenih na mednarodni konferenci, ki je potekala 29. in 30. januarja 2009 na Ptuju.

V zborniku vam predstavljamo:
•   pomen partnerstva za reševanje problemov ciljnih skupin v lokalnih okoljih,
•   primere uspešnih projektov s področja zaposlovanja, razvoja človeških virov, vseživljenjskega učenja, spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti ter enakih možnosti in socialne vključenosti, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada,
•   pristope k črpanju sredstev Evropskega socialnega sklada tako v državah članicah Evropske skupnosti kot v Sloveniji ter
•   nekatere možne ukrepe, s katerimi lahko v Sloveniji prispevamo k pripravi in izvajanju učinkovitih projektov, ki so podprti s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

Verjamemo, da boste ob prebiranju zbornika našli koristne informacije, ki jih lahko s pridom uporabite pri vašem delu.

PRILOŽNOST ZA SPREMEMBE - Zbornik prispevkov predstavljenih na mednarodni konferenci


LoPEZ  - »Lokalna partnerstva – pot do uspešnega zaposlovanja v Sloveniji«. Prijavitelj in nosilec projekta je eim, Center razvoja človeških virov, ki je v partnerstvo pritegnil osem slovenskih organizacij in tri organizacije iz držav članic EU.
Projekt LoPEZ sofinancira Evropska skupnost v okviru Programa skupnosti PROGRESS.

Cilji  projekta so:
-    izmenjava znanja in dobre prakse s »starimi« članicami EU na področju lokalnih zaposlitvenih strategij, ki prispevajo k zaposlovanju in konkurenčnosti;
-    pospešiti zaposlovanje, rast delovnih mest in preprečevanje socialne izključenosti v slovenskih regijah;
-    okrepiti sposobnost socialnih partnerjev, še posebej zasebnega sektorja, za aktivno vključevanje v pripravo lokalnih zaposlitvenih iniciativ;
-    prispevati k učinkovitejšemu črpanju sredstev evropskega socialnega sklada .

Partnerji projekta so na sestanku potrdili akcijski načrt projekta  in opredelili vsebine delavnice »Kako se lahko slovenske regije uspešnejše pri črpanju sredstev evropskega socialnega sklada – kaj lahko izboljšamo«, ki bo potekala 23. maja v Mariboru.

V projektu sodelujejo naslednji partnerji:
•    Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov (nosilec projekta)
•    Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor
•    Zavod RS za zaposlovanje (Centralna služba Ljubljana in OS Maribor)
•    Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
•    Štajerska gospodarska zbornica
•    Skupnost občin Slovenije
•    Mestna občina Maribor
•    Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
•    Služba Vlade za RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

© 2008 - Skupnost Občin Slovenije. Vse pravice pridržane. O avtorjih