Januar - 2015
N P T S č P S
  01 02 03
04 05 06 07 08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31

Predsedstvo lahko kot svoja delovna telesa ustanovi komisije, ki obravnavajo posamezna vprašanja iz področja delovanja skupnosti. Komisije so 9 članske. Vsaki skupini občin pripadajo tri mesta. Tako Sekcije izvolijo svoje predstavnike v komisijah, predsedstvo pa nato imenuje celotno komisijo. Komisije obravnavajo strokovna vprašanja iz svojih področij, pripravljajo strokovna navodila za delo občin članic ter pripravljajo stališča in predloge do predlaganih zakonskih in podzakonskih aktov. Pri posameznih komisijah so med članicami in člani vpisani tudi vsi drugi predstavniki občin, ki aktivno sodelujejo pri delu komisij.
    
1 Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja

2 Komisija za prostor

3 Komisija za kulturo

4 Komisija za proračun in javne finance

5 Komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj

6 Komisija za socialo in zdravstvo

7 Komisija za gospodarske javne službe

8 Komisija za mladinsko politiko

9 Komisija za turizem

10 Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja

11 Komisija za e-poslovanje

12 Komisija za občinsko inšpekcijsko službo

13 Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo

14 Komisija za občinsko redarsko službo

15 Komisija za zaščito in reševanje

16 Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

© 2008 - Skupnost Občin Slovenije. Vse pravice pridržane. O avtorjih