Januar - 2015
N P T S č P S
  01 02 03
04 05 06 07 08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31

Skupnost občin Slovenije šteje že 176 občin članic, kar predstavlja 80 % vseh občin. Članice skupnosti so tako mestne občine, večina občin s sedeži upravnih enot in velika večina ostalih občin, ki imajo do 13.000 prebivalk in prebivalcev. V skladu s statutom je skupnost organizirana v treh sekcijah: sekcija mestnih občin, sekcija občin s sedeži upravnih enot in sekcija ostalih občin. Vsaka posamezna občina je lahko članica le ene sekcije, v organih in delovnih telesih pa pripada vsaki sekciji enako število mest.

Članstvo v skupnosti je prostovoljno. Občina se lahko včlani v Skupnost občin Slovenije s sklepom o članstvu, ki ga sprejme občinski ali mestni svet ter podpisano pristopno izjavo.

Letna članarina

Letna članarina znaša za vse občine enako, to je 0,15 EUR na prebivalko/prebivalca občine. Plačuje se v dveh obrokih.


Kontakt

za vse informacije v zvezi s članstvom, kot tudi predstavitvena gradiva ter obrazce se lahko obrnete na sekretariat SOS po telefonu: 02 234 15 00 ali elektronski pošti: info@skupnostobcin.si.

 1. AJDOVŠČINA
 2. APAČE
 3. BELTINCI
 4. BENEDIKT
 5. BISTRICA OB SOTLI
 6. BLED
 7. BLOKE
 8. BOHINJ
 9. BRASLOVČE
 10. BRDA
 11. BREŽICE
 12. CANKOVA
 13. CELJE
 14. CERKLJE NA GORENJSKEM
 15. CERKNICA
 16. CERKNO
 17. CERKVENJAK
 18. CIRKULANE
 19. ČRENŠOVCI
 20. ČRNA NA KOROŠKEM
 21. ČRNOMELJ
 22. DIVAČA
 23. DOBRNA
 24. DOBROVNIK
 25. DOL PRI LJUBLJANI
 26. DOMŽALE
 27. DORNAVA
 28. DRAVOGRAD
 29. DUPLEK
 30. GORIŠNICA
 31. GORNJA RADGONA
 32. GORNJI GRAD
 33. GORNJI PETROVCI
 34. GROSUPLJE
 35. HAJDINA
 36. HOČE - SLIVNICA
 37. HODOŠ
 38. HORJUL
 39. HRASTNIK
 40. HRPELJE KOZINA
 41. IDRIJA
 42. IG
 43. IVANČNA GORICA
 44. IZOLA
 45. JESENICE
 46. JEZERSKO
 47. JURŠINCI
 48. KAMNIK
 49. KANAL
 50. KOBILJE
 51. KOČEVJE
 52. KOMEN
 53. KOMENDA
 54. KOPER
 55. KOSTEL
 56. KOZJE
 57. KRANJ
 58. KRANJSKA GORA
 59. KRŠKO
 60. KUNGOTA
 61. KUZMA
 62. LAŠKO
 63. LENART
 64. LENDAVA
 65. LITIJA
 66. LJUBNO
 67. LJUTOMER
 68. LOGATEC
 69. LOŠKA DOLINA
 70. LOŠKI POTOK
 71. LOVRENC NA POHORJU
 72. LUČE
 73. MAJŠPERK
 74. MAKOLE
 75. MARIBOR
 76. MARKOVCI
 77. MEDVODE
 78. MENGEŠ
 79. METLIKA
 80. MEŽICA
 81. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
 82. MIREN - KOSTANJEVICA
 83. MISLINJA
 84. MOKRONOG - TREBELNO
 85. MORAVČE
 86. MORAVSKE TOPLICE
 87. MOZIRJE
 88. MURSKA SOBOTA
 89. MUTA
 90. NAKLO
 91. NAZARJE
 92. NOVA GORICA
 93. NOVO MESTO
 94. OPLOTNICA
 95. OSILNICA
 96. PESNICA
 97. PIRAN
 98. PIVKA
 99. PODČETRTEK
 100. PODLEHNIK
 101. PODVELKA
 102. POLJČANE
 103. POLZELA
 104. PREBOLD
 105. PREDDVOR
 106. PREVALJE
 107. PTUJ
 108. PUCONCI
 109. RAČE - FRAM
 110. RADEČE
 111. RADENCI
 112. RADLJE OB DRAVI
 113. RADOVLJICA
 114. RAVNE NA KOROŠKEM
 115. RAZKRIŽJE
 116. REČICA OB SAVINJI
 117. RIBNICA NA POHORJU
 118. ROGAŠKA SLATINA
 119. ROGAŠOVCI
 120. RUŠE
 121. SELNICA OB DRAVI
 122. SEVNICA
 123. SEŽANA
 124. SLOVENJ GRADEC
 125. SLOVENSKA BISTRICA
 126. SLOVENSKE KONJICE
 127. SODRAŽICA
 128. SOLČAVA
 129. SREDIŠČE OB DRAVI
 130. STARŠE
 131. SVETA ANA
 132. SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH
 133. SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH
 134. SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
 135. ŠALOVCI
 136. ŠEMPETER - VRTOJBA
 137. ŠENTILJ
 138. ŠENTJERNEJ
 139. ŠENTJUR
 140. ŠENTRUPERT
 141. ŠKOCJAN
 142. ŠKOFJA LOKA
 143. ŠKOFLJICA
 144. ŠMARJE PRI JELŠAH
 145. ŠMARJEŠKE TOPLICE
 146. ŠMARTNO OB PAKI
 147. ŠMARTNO PRI LITIJI
 148. ŠOŠTANJ
 149. ŠTORE
 150. TIŠINA
 151. TOLMIN
 152. TRBOVLJE
 153. TREBNJE
 154. TRNOVSKA VAS
 155. TRZIN
 156. TRŽIČ
 157. TURNIŠČE
 158. VELENJE
 159. VELIKA POLANA
 160. VELIKE LAŠČE
 161. VERŽEJ
 162. VIDEM
 163. VITANJE
 164. VODICE
 165. VOJNIK
 166. VRANSKO
 167. VRHNIKA
 168. VUZENICA
 169. ZAGORJE OB SAVI
 170. ZAVRČ
 171. ZREČE
 172. ŽALEC
 173. ŽELEZNIKI
 174. ŽETALE
 175. ŽIRI
 176. ŽIROVNICA
© 2008 - Skupnost Občin Slovenije. Vse pravice pridržane. O avtorjih