Januar - 2015
N P T S č P S
  01 02 03
04 05 06 07 08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31

V marcu 2002 je Vlada Republike Slovenije na podlagi formalne odločitve Odbora regij, da bodo predstavnice in predstavniki bodočih novih držav članic Evropske unije vabljeni kot opazovalke in opazovalci na plenarna zasedanja odbora regij, sprejela sklep o merilih in postopku za sestavo delegacij lokalnih skupnosti Slovenije v mednarodnih organizacijah samoupravnih lokalnih skupnosti in v drugih mednarodnih organizacijah, ter njihovem imenovanju.

V skladu z določili pogodbe iz Nice je Sloveniji pripadlo sedem mest za predstavnike lokalnih skupnosti od skupno 344 mest.

Minister za lokalno samoupravo je na podlagi predlogov obeh reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti v Sloveniji imenoval sedem predstavnic in predstavnikov lokalnih skupnosti članov v odboru regij iz Slovenije in njihove namestnice in namestnike.

Imenovani slovenski predstavnice in predstavniki so imeli do 1. maja 2004 status opazovalcev in opazovalk, s 1. majem 2004 in polnopravnim članstvom Slovenije v Evropski uniji pa so tudi predstavnice in predstavniki slovenskih občin postali polnopravne članice in člani odbora regij.

Predstavnice in predstavniki se redno udeležujejo zasedanj delovnih teles kakor tudi plenarnih zasedanj odbora regij.

Pri svojem delovanju, nastopanja in predstavitvah stališč so popolnoma avtonomni in neodvisni od stališč vlade oziroma posameznih ministrstev. Vendar se je v dosedanjem načinu dela izkazalo za zelo koristno in uporabno predhodno preverjanje mnenj posameznih ministrstev, oziroma vlade v posameznih zadevah, ki so na dnevnem redu zasedanj odbora regij.

Dejstvo namreč je, da mora Slovenija, upoštevajoč njeno dimenzioniranost v prostoru evropskih institucij uporabiti vse instrumente za pravčoasno uskladitev in enotno predstavitev stališč vedno ko je to, upoštevajoč avtonomnost lokalnih oblasti, mogoče.

Člani slovenske delegacije v Odboru regij:

1 Jasna Gabrič- podžupanja občine Trbovlje
2 Andreja Potočnik - podžupanja občine Tržič
3 dr. Ivan Žagar -župan občine Slovenska Bistrica 
4 Peter Bossman - župan običine Piran
5 Mitja Meršol - član mestnega sveta MO Ljubljana
6 Franci Rokavec - župan občine Litija 
7 Robert Smrdelj - župan občine Pivka 


Nadomestni člani v Odboru regij:

1 Anton Štihec - župan Mestne občine Murska Sobota 
2 Tanja Vindiš Furma -članica mestnega sveta MO Maribor
3 Ladislava Furlan - podžupanja občine Logatec
4 dr. Štefan Čelan - župan Mestne občine Ptuj 
5 Branko Ledinek - župan občine Rače-Fram 
6 Blaž Milavec - župan občine Sodražica 
7 Anton Kokalj - član občinskega sveta Vodice

© 2008 - Skupnost Občin Slovenije. Vse pravice pridržane. O avtorjih